Danh sách các thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản trúng tuyển

Công ty Cổ Phần Nguồn Nhân Lực Vinamotor thông tin tuyển dụng TTS đi thực tập kỹ năng tại Công ty TNHH FUJIDENSHI SANGGYO, Công ty TNHH KYOUHOU và Công ty IMOGAWAYA SHOUTEN (Nhật Bản).

Xem thông tin chi tiết ở đây.

Danh sách các thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản trúng tuyển
Chuyển lên trên