Văn phòng EPS

Thị trường lao động chất lượng cao: Hứa hẹn bùng nổ

Năm 2023 công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài hứa hẹn nhiều cơ hội. Theo đó, ngoài thị trường truyền thống chủ yếu dành cho lao động phổ thông, thị trường lao động chất lượng cao dành cho lao động có tay nghề cũng hứa hẹn bùng nổ trong năm nay.

Chuyển lên trên