thực tập sinh

Lại nóng chuyện thực tập sinh bỏ trốn

Một khi đặt chân lên đất Nhật, thực tập sinh không nên đặt nặng vấn đề kiếm được bao nhiêu tiền, mà hãy xác định đây là nơi mình nâng cao kiến thức và rèn giũa kỹ năng nghề nghiệp cho thành thục.

Chuyển lên trên