Thạch Thị Kim Đào

Giấc mơ đổi đời và cuộc chạy trốn khỏi kẻ buôn người

Đánh vào tâm lý mong muốn mau chóng có “việc nhẹ, lương cao” để đổi đời của nhiều người (chủ yếu là người dân vùng nông thôn, nhất là phụ nữ), một số đối tượng đã kết nối trực tiếp hoặc mở các trang mạng xã hội (MXH) để tuyển dụng rồi đưa các nạn […]

Chuyển lên trên