kinh nghiệm làm việc

Cảnh báo lừa đảo tuyển lao động tại Hàn Quốc

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị người lao động cảnh giác với các thông tin, lừa đảo quảng cáo, mời chào người lao động nộp tiền tham gia các khóa học nghề và thi tuyển để đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7.

Chuyển lên trên