EPS

Cách nào ngăn lao động bỏ trốn?

Để chương trình EPS được bền vững, hạn chế được tình trạng bỏ trốn cần có sự phối hợp của các doanh nghiệp, ban ngành hữu quan của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Chuyển lên trên