Cục Quản lý lao động nước ngoài

Thị trường xuất khẩu lao động: cầu nhiều nhưng nguồn cung còn ít

Hiện nay, nhiều thị trường bắt đầu mở cửa tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc. Song song đó, các công ty cung ứng nhân lực cũng đang phỏng vấn, đào tạo và làm hồ sơ xuất cảnh cho các lao động có nhu cầu. Tuy nhiên, tâm lý e ngại dịch bệnh vẫn còn hiện hữu dẫn đến tình trạng cầu nhiều hơn cung.

Chuyển lên trên