Phú Thọ giải quyết việc làm đạt hơn 62% kế hoạch năm

Nhờ đẩy mạnh kết nối thông tin, nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch việc làm…, tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều tín hiệu tích cực trong việc phục hồi thị trường lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã có gần 10.000 người được tạo việc làm mới.

Trong số các trường hợp được tạo việc làm mới của tỉnh Phú Thọ, có hơn 900 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Cùng với đó, nguồn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã tiến hành cho 307 dự án vay với tổng số tiền cho vay đạt trên 25,2 tỉ đồng, từ đó tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 320 lao động.

Để đạt được kết quả trên, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh kết nối thông tin thị trường lao động, nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch việc làm với số lượng và hình thức tổ chức đa dạng, phong phú hơn. Đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin biến động cung – cầu lao động năm 2022 làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp.

Năm 2021, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 16,6 nghìn người lao động được tạo việc làm mới, tăng 11% so với kế hoạch, tăng 10,7% năm 2020; xuất khẩu lao động cho 1.160 người. Kết quả này góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung rà soát thực trạng lao động và thị trường lao động, tăng cường kết nối thông tin thị trường lao động, nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch việc làm với số lượng và hình thức tổ chức đa dạng, phong phú hơn qua website, phiên giao dịch trực tuyến…

Theo Sở LĐ,TB&XH Phú Thọ, năm 2022, tỉnh phấn đấu xuất khẩu lao động cho 2.000 người, tạo việc làm tăng thêm từ 15.000 – 16.000 người. Trong thời gian tới, ngành LĐ,TB&XH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy tạo việc làm mới; đồng thời quan tâm đào tạo nghề để nâng cao năng suất, hiệu quả và thu nhập cho người lao động.

Phú Thọ giải quyết việc làm đạt hơn 62% kế hoạch năm
Chuyển lên trên