Tin MVP

Công ty MVP tập huấn Bộ quy tắc ứng xử COC-VN cho CBNV

Với mong muốn được chuẩn hóa nghiệp vụ và nâng cao hiểu biết của CBNV trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, sáng nay, ngày 28.12.2022, Công ty CP MVP đã tổ chức Hội tập huấn về Bộ quy tắc ứng xử COC – VN dành cho các doanh […]

Chuyển lên trên